Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17263:2012/AC:2014

Vägtrafikinformatik - Automatisk fordons- och utrustningsidentifiering - Systemparametrar för intermodala godstransporter - Rättelse 1 (ISO 17263:2012/Cor 1:2013)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 17263;2012 establishes an AEI system based on radio frequency technologies. This system is intended for general application in RTTT/TICS. It allows the transfer of the identification codes and further information about equipment and vehicles used in intermodal transport into such RTTT/TICS and information systems related to intermodal transport processes. Within the intermodal context of the RTTT/TICS Sector, AEI systems have the specific objective of achieving an unambiguous identification of an ITU or related equipment or vehicle or item used in intermodal transport, and to make that identification automatically. Vehicles will be considered and handled under Intermodal aspects as "Intermodal Equipment". Therefore, a differentiation between AEI and AVI systems for the purpose of this standard is not required.

Ämnesområden

Vägtransport (03.220.20) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255

Internationell titel: Intelligent transport systems - Automatic vehicle and equipment identification - System parameters - Technical Corrigendum 1 (ISO 17263:2012/Cor 1:2013)

Artikelnummer: STD-100802

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-01-28

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN ISO 17263:2012