Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17264:2009/A1:2019

Vägtrafikinformatik - Automatisk fordons- och utrustningsidentifiering - Gränssnitt - Tillägg 1 (ISO 17264:2009/Amd 1:2019)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard provides the specifications of: - common AVI/AEI transaction requirements, which define the common steps of any AVI/AEI transaction; - AVI/AEI application interface to standardized wireless protocols (referred to as the “Air Interface”) supporting the AVI transaction requirements, so as to enable interoperability.

Ämnesområden

Vägtransport (03.220.20) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255

Internationell titel: Intelligent transport systems - Automatic vehicle and equipment identification - Interfaces - Amendment 1 (ISO 17264:2009/Amd 1:2019)

Artikelnummer: STD-80010529

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-03-19

Antal sidor: 20

Tillägg till: SS-EN ISO 17264:2009