Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17264:2009

Vägtrafikinformatik - Automatisk fordons- och utrustningsidentifiering - Gränssnitt (ISO 17264:2009)

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN ISO 17264:2009/A1:2019

Omfattning
This International Standard provides the specifications of:
- common AVI/AEI transaction requirements, which define the common steps of any AVI/AEI transaction;
- AVI/AEI application interface to standardized wireless protocols (referred to as the “Air Interface”) supporting the AVI transaction requirements, so as to enable interoperability.

Ämnesområden

Vägtransport (03.220.20) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255

Internationell titel: Intelligent transport systems - Automatic vehicle and equipment identification - Interfaces (ISO 17264:2009)

Artikelnummer: STD-71883

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-11-30

Antal sidor: 36