Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17264:2009

Vägtrafikinformatik - Automatisk fordons- och utrustningsidentifiering - Gränssnitt (ISO 17264:2009)

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN ISO 17264:2009/A1:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17264:2009

Vägtrafikinformatik - Automatisk fordons- och utrustningsidentifiering - Gränssnitt (ISO 17264:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 887 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 887 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 019,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard provides the specifications of: - common AVI/AEI transaction requirements, which define the common steps of any AVI/AEI transaction; - AVI/AEI application interface to standardized wireless protocols (referred to as the “Air Interface”) supporting the AVI transaction requirements, so as to enable interoperability.

Ämnesområden

Vägtransport (03.220.20) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17264:2009

Vägtrafikinformatik - Automatisk fordons- och utrustningsidentifiering - Gränssnitt (ISO 17264:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 887 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 887 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 019,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Intelligenta transportsystem, SIS/TK 255

Internationell titel: Intelligent transport systems - Automatic vehicle and equipment identification - Interfaces (ISO 17264:2009)

Artikelnummer: STD-71883

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-11-30

Antal sidor: 36