Standard Svensk standard · SS-ISO 15623:2018

Vägtrafikinformatik - Varningssystem för kollision med framförvarande fordon - Prestandakrav och provningsmetoder (ISO 15623:2013, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15623:2018

Vägtrafikinformatik - Varningssystem för kollision med framförvarande fordon - Prestandakrav och provningsmetoder (ISO 15623:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies performance requirements and test procedures for systems
capable of warning the driver of a potential rear-end collision with other vehicles ahead of the subject
vehicle while it is operating at ordinary speed. The FVCWS operate in specified subject vehicle speed
range, road curvature range and target vehicle types. This International Standard covers operations
on roads with curve radii over 125 m, and motor vehicle including cars, trucks, buses, and motorcycles.
Responsibility for the safe operation of the vehicle remains with the driver.

Ämnesområden

Transport allmänt (03.220.01) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) Övrigt (43.040.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15623:2018

Vägtrafikinformatik - Varningssystem för kollision med framförvarande fordon - Prestandakrav och provningsmetoder (ISO 15623:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Intelligenta transportsystem, SIS/TK 255

Internationell titel: Transport information and control systems - Forward vehicle collision warning systems - Performance requirements and test procedures (ISO 15623:2013, IDT)

Artikelnummer: STD-80007873

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-11-20

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-ISO 15623