Standard Svensk standard · SS-EN ISO 25110:2018

Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Gränssnitt för fordonsbundet konto med integrerat kort (ICC) (ISO 25110:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 25110:2017 defines the data transfer models between roadside equipment (RSE) and integrated circuit card (ICC) and the interface descriptions between the RSE and on-board equipment (OBE) for on-board accounts using the ICC. It also provides examples of interface definitions and transactions deployed in several countries.

Ämnesområden

Transport allmänt (03.220.01) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255

Internationell titel: Electronic fee collection - Interface definition for on-board account using integrated circuit card (ICC) (ISO 25110:2017)

Artikelnummer: STD-80001721

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-03-08

Antal sidor: 52