Standard Svensk standard · SS-EN 15876-2:2016

Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Utvärdering av överensstämmelse gentemot EN 15509 för fordons- och vägsidesutrustning - Del 2: Abstrakt testsvit

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15876-2:2016

Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Utvärdering av överensstämmelse gentemot EN 15509 för fordons- och vägsidesutrustning - Del 2: Abstrakt testsvit
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the abstract test suite (ATS) to evaluate the conformity of on-board equipment (OBE) and roadside equipment (RSE) to EN 15509 in accordance with the test suite structure and test purposes defined in EN 15876-1:2016. The objective of the present document is to provide a basis for conformance tests for DSRC equipment (OBE and RSE) to support interoperability between different equipment supplied by different manufacturers.

Ämnesområden

IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15876-2:2016

Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Utvärdering av överensstämmelse gentemot EN 15509 för fordons- och vägsidesutrustning - Del 2: Abstrakt testsvit
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Intelligenta transportsystem, SIS/TK 255

Internationell titel: Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to EN 15509 - Part 2: Abstract test suite

Artikelnummer: STD-8023267

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-11-01

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 15876-2:2011