Standard Svensk standard · SS-EN 15876-2:2011

Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Utvärdering av konformitet gentemot SS-EN 15509 för fordons- och vägsidesutrustning - Del 2: Abstrakt testsvit

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 15876-2:2016

Omfattning
This European Standard specifies the Abstract Test Suites (ATSs) to evaluate the conformity of On Board Equipment (OBE) and Roadside Equipment (RSE) to EN 15509.

The objective of the present document is to provide a basis for conformance tests for DSRC equipment (on board units and roadside units) to enable interoperability between different equipment supplied by different manufacturers.

Ämnesområden

IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Intelligenta transportsystem, SIS/TK 255

Internationell titel: Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to EN 15509 - Part 2: Abstract test suite

Artikelnummer: STD-77325

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-03-28

Antal sidor: 36

Ersätts av: SS-EN 15876-2:2016