Standard Svensk standard · SS-ISO 29281-2:2019

Vägtrafikinformatik - Lokaliserad kommunikation - Del 2: Legacy system support (ISO 29281-2:2019, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies elements of communications for localized communications in ITS. In particular, the following architectures, procedures and protocols are specified: — support of communication interfaces (DSRC-CI) using the DSRC application layer specified in ISO 15628; — support of ISO 15628 DSRC applications via an ITS access technology suited for localized communications.

Ämnesområden

Transport allmänt (03.220.01) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255

Internationell titel: Intelligent transport systems - Localized communications - Part 2: Legacy system support (ISO 29281-2:2019, IDT)

Artikelnummer: STD-80009575

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-02-07

Antal sidor: 40