Standard Svensk standard · SS-ISO 24100:2010

Vägtrafikinformatik - Grundläggande principer för personligt dataskydd i informaton från fordonssonder (ISO 24100:2010, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard states the basic rules to be observed by service providers who handle personal data in probe vehicle information services. This International Standard is aimed at protecting the personal data as well as the intrinsic rights and interests of probe data senders, i.e., owners and drivers of vehicles fitted with in-vehicle probe systems.

Ämnesområden

Transport allmänt (03.220.01) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255

Internationell titel: Intelligent transport systems - Basic principles for personal data protection in probe vehicle information services (ISO 24100:2010, IDT)

Artikelnummer: STD-74380

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-06-08

Antal sidor: 36