Standard Svensk standard · SS-EN 16157-5:2020

Vägtrafikinformatik - DATEX II datautbyte för trafikledning och information - Del 5: Uppmätta och beräknade data

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16157-5:2020

Vägtrafikinformatik - DATEX II datautbyte för trafikledning och information - Del 5: Uppmätta och beräknade data
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document is the fifth part of the DATEX II European Standard which deals with the publication sub-models within the DATEX II model that support the exchange of measured and elaborated information.
These publications are intended to support the exchange of informational content from the organization having the measured data and creating elaborated data to other organisations providing ITS services or onward information exchange. It also includes the exchange of static information about measurement sites.
This is specified in three sub-models, a DATEX II Measurement Site Table Publication sub-model, a DATEX II Measured Data Publication sub-model and a DATEX II Elaborated Data Publication sub-model.

Ämnesområden

Transport allmänt (03.220.01) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16157-5:2020

Vägtrafikinformatik - DATEX II datautbyte för trafikledning och information - Del 5: Uppmätta och beräknade data
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Intelligenta transportsystem, SIS/TK 255

Internationell titel: Intelligent transport systems - DATEX II data exchange specifications for traffic management and information - Part 5: Measured and elaborated data publications

Artikelnummer: STD-80023568

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-08-10

Antal sidor: 92