Standard Svensk standard · SS-ISO 15662:2006

Vägtrafikinformatik - Långdistanskommunikation - Information för protokollhantering (ISO 15662:2006, IDT)

Status: Gällande

Ämnesområden

Transport allmänt (03.220.01) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255

Internationell titel: Intelligent transport systems - Wide area communication - Protocol management information (ISO 15662:2006, IDT)

Artikelnummer: STD-57289

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-12-18

Antal sidor: 38