Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 17154-2:2019

Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Utvärdering av genomförandet för överensstämmelse med CEN/TS 16986 - Del 2: Abstrakt test

Status: Gällande

Omfattning
This document provides a suite of tests in order to assess the central equipment of toll chargers and toll service providers for compliancy towards the requirements listed in CEN/TS 16986. This document contains the definition of such tests in the form of test cases, reflecting the required individual steps listed in specific Test Purposes defined in CEN/TS 17154-1. The test cases are written in Testing and Test Control Notation version 3 (TTCN v3).

Ämnesområden

IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255

Internationell titel: Electronic fee collection - Evaluation of implementation for conformity to CEN/TS 16986 - Part 2: Abstract test suite

Artikelnummer: STD-80012016

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-05-21

Antal sidor: 40