Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 17154-1:2019

Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Utvärdering av genomförandet för överensstämmelse med CEN/TS 16986 - Del 1: Testsvit och testsyften

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 17154-1:2019

Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Utvärdering av genomförandet för överensstämmelse med CEN/TS 16986 - Del 1: Testsvit och testsyften
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 045 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 272 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the test suite structure (TSS) and test purposes (TP) to test conformity of central equipment of both toll chargers and toll service providers versus CEN/TS 16986.
It further provides templates for the protocol conformance test reports (PCTR) for the implementation under tests (IUT) for both the toll charger and the toll service provider.
This document contains the technical provisions to perform conformance testing of functional and dynamic behaviour of implementations conforming to CEN/TS 16986.
NOTE The specifications in this Part provide the base for the tree and tabular combined notation (TTCN) of the test cases and steps which are provided in CEN/TS 17154-2.

Ämnesområden

IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 17154-1:2019

Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Utvärdering av genomförandet för överensstämmelse med CEN/TS 16986 - Del 1: Testsvit och testsyften
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 045 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 272 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Intelligenta transportsystem, SIS/TK 255

Internationell titel: Electronic fee collection - Evaluation of implementation for conformity to CEN/TS 16986 - Part 1: Test suite structure and purposes

Artikelnummer: STD-80012004

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-05-20

Antal sidor: 256