Standard Svensk standard · SS-ISO 24101-1:2008

Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - Application management - Part 1: General requirements (ISO 24101-1:2008, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies structures and methods for application management, including means for installing, uninstalling and updating applications on OBE and WAE deployed in a CALM network in a reliable and secure manner.

Ämnesområden

Transport allmänt (03.220.01) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255

Internationell titel: Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - Application management - Part 1: General requirements (ISO 24101-1:2008, IDT)

Artikelnummer: STD-65645

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-03-31

Antal sidor: 32