Standard Svensk standard · SS-EN ISO 24534-4:2010/A1:2019

Vägtrafikinformatik - Automatisk fordons- och utrustningsidentifiering - Elektronisk registreringsidentifiering (ERI) av fordon - Del 4: Säker kommunikation med användning av asymmetriska tekniker - Tillägg 1 (ISO 24534-4:2010/Amd 1:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 24534-4:2010/A1:2019

Vägtrafikinformatik - Automatisk fordons- och utrustningsidentifiering - Elektronisk registreringsidentifiering (ERI) av fordon - Del 4: Säker kommunikation med användning av asymmetriska tekniker - Tillägg 1 (ISO 24534-4:2010/Amd 1:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 755 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 755 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 208 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning

ISO 24534-4:2010 provides requirements for electronic registration identification (ERI) that are based on an identifier assigned to a vehicle (e.g. for recognition by national authorities) suitable to be used for: electronic identification of local and foreign vehicles by national authorities; vehicle manufacturing, in-life maintenance and end-of-life identification (vehicle life cycle management); adaptation of vehicle data (e.g. for international resales); safety-related purposes; crime reduction; commercial services. It adheres to privacy and data protection regulations. ISO 24534-4:2010 specifies the interfaces for a secure exchange of data between an ERT and an ERI reader or ERI writer in or outside the vehicle using asymmetric encryption techniques. ISO 24534-4:2010 includes: the application layer interface between an ERT and an onboard ERI reader or writer; the application layer interface between the onboard ERI equipment and external ERI readers and writers; security issues related to the communication with the ERT.

Ämnesområden

Vägtransport (03.220.20) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) Fordon Allmänt (43.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 24534-4:2010/A1:2019

Vägtrafikinformatik - Automatisk fordons- och utrustningsidentifiering - Elektronisk registreringsidentifiering (ERI) av fordon - Del 4: Säker kommunikation med användning av asymmetriska tekniker - Tillägg 1 (ISO 24534-4:2010/Amd 1:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 755 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 755 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 208 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Intelligenta transportsystem, SIS/TK 255

Internationell titel: Automatic vehicle and equipment identification - Electronic registration identification (ERI) for vehicles - Part 4: Secure communications using asymmetrical techniques - Amendment 1 (ISO 24534-4:2010/Amd 1:2019)

Artikelnummer: STD-80010462

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-03-14

Antal sidor: 28

Tillägg till: SS-EN ISO 24534-4:2010