Standard Svensk standard · SS-ISO 21218:2018

Vägtrafikinformatik - Kommunikationstillgång till markmobiler (CALM) - Teknisk support tillgång (ISO 21218:2018, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies general technical details related to the access layer of the ITS station reference architecture specified in ISO 21217 including: — the service access point (SAP) of a communication interface (CI) as provided by the communication adaptation layer (CAL) for communication, named IN-SAP, and related service primitives and service primitive functions; — the SAP provided by the CI management adaptation entity (MAE) for management of the communication interface, named MI-SAP, and related service primitives by reference to ISO 24102-3, and service primitive functions.

Ämnesområden

Transport allmänt (03.220.01) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255

Internationell titel: Intelligent transport systems - Hybrid communications - Access technology support (ISO 21218:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80004603

Utgåva: 3

Fastställd: 2018-06-14

Antal sidor: 92

Ersätter: SS-ISO 21218:2017 , SS-ISO 21218:2017/Amd 1:2017