Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 12896-9:2019

Vägtrafikinformatik - Kollektivtransporter - Referensdatamodell - Del 9: Informativ dokumentation

Status: Gällande

Omfattning
The standards provides informative and didactical material to users.

Ämnesområden

IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) Lyftkranar (53.020.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255

Internationell titel: Public transport - Reference data model - Part 9: Informative documentation

Artikelnummer: STD-80015297

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-08-26

Antal sidor: 1276