Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16407-1:2018

Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Utvärdering av överensstämmelse gentemot ISO 17575-1 för fordons- och vägsidesutrustning - Del 1: Testsvit och testsyften (ISO 16407-1:2017)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16407-1:2018

Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Utvärdering av överensstämmelse gentemot ISO 17575-1 för fordons- och vägsidesutrustning - Del 1: Testsvit och testsyften (ISO 16407-1:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
The ISO 16407 series of standards specifies a suite of tests in order to assess the Front End and Back End behaviour compliancy towards the requirements listed in ISO 17575-1. ISO 16407-1:2017 contains the definition of such tests in the form of test purposes, listing the required initial conditions, references and individual steps in a structured textual manner.

Ämnesområden

Vägtransport (03.220.20) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16407-1:2018

Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Utvärdering av överensstämmelse gentemot ISO 17575-1 för fordons- och vägsidesutrustning - Del 1: Testsvit och testsyften (ISO 16407-1:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Intelligenta transportsystem, SIS/TK 255

Internationell titel: Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO 17575-1 - Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO 16407-1:2017)

Artikelnummer: STD-80000752

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-01-24

Antal sidor: 124