Standard Svensk standard · SS 3652

Vägtrafikinformatik - OVLS

Status: Gällande

Ämnesområden

IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255

Internationell titel: Road traffic informatics - Open protocols for interfacing Vehicle Location Subsystems (OVLS)

Artikelnummer: STD-19479

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-11-27

Antal sidor: 64