Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14819-2:2021

Vägtrafikinformatik - Trafikantinformation - Meddelanden via Traffic Message Coding (trafikmeddelandekodning) - Del 2: Händelse- och informationskoder för Radio Data System - Trafikmeddelandekanal (RDS-TMC) genom ALERT-C (ISO 14819-2:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14819-2:2021

Vägtrafikinformatik - Trafikantinformation - Meddelanden via Traffic Message Coding (trafikmeddelandekodning) - Del 2: Händelse- och informationskoder för Radio Data System - Trafikmeddelandekanal (RDS-TMC) genom ALERT-C (ISO 14819-2:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 14819-1 describes the ALERT-C protocol concept and message structure used to achieve densely coded messages to be carried in the RDS-TMC feature. This document specifies the ‘Events List’ to be used in coding those messages.

Ämnesområden

Vägtransport (03.220.20) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14819-2:2021

Vägtrafikinformatik - Trafikantinformation - Meddelanden via Traffic Message Coding (trafikmeddelandekodning) - Del 2: Händelse- och informationskoder för Radio Data System - Trafikmeddelandekanal (RDS-TMC) genom ALERT-C (ISO 14819-2:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Intelligenta transportsystem, SIS/TK 255

Internationell titel: Intelligent transport systems - Traffic and travel information messages via traffic message coding - Part 2: Event and information codes for Radio Data System-Traffic Message Channel (RDS-TMC) using ALERT-C (ISO 14819-2:2021)

Artikelnummer: STD-80028030

Utgåva: 3

Fastställd: 2021-03-08

Antal sidor: 132

Ersätter: SS-EN ISO 14819-2:2014