Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14819-2:2014

Vägtrafikinformatik - Trafikantinformation - Meddelanden via Traffic Message Coding (trafikmeddelandekodning) - Del 2: Händelse- och informationskoder för Radio Data System - Trafikmeddelandekanal (RDS-TMC) genom ALERT-C (ISO 14819-2:2013)

Status: Gällande

Omfattning
EN ISO 14819-1 describes the ALERT-C protocol concept and message structure used to achieve densely coded messages to be carried in the RDS-TMC feature. This part (2) of the ENV 12313/EN ISO 14819 series of standards defines the 'Events List' to be used in coding those messages.

Ämnesområden

Vägtransport (03.220.20) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255

Internationell titel: Intelligent transport systems - Traffic and travel information messages via traffic message coding - Part 2: Event and information codes for Radio Data System - Traffic Message Channel (RDS-TMC) using ALERT-C (ISO 14819-2:2013)

Artikelnummer: STD-100746

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-01-28

Antal sidor: 156

Ersätter: SS-EN ISO 14819-2