Standard Svensk standard · SS-ISO 15784-1:2008

Vägtrafikinformatik - Datautbyte med moduler utmed vägsidan - Del 1: Allmänna principer och ramverk för applikationsprofiler (ISO 15784-1:2008, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
The purpose of this part of ISO 15784 is to provide principles and documentation rules of application profiles used to exchange data and messages between a traffic management centre and roadside modules used for traffic management.

The application profiles specified in this part of ISO 15784 are used to exchange data and messages in the following cases.

a) Between a traffic management centre and roadside modules for traffic management.

b) Between roadside modules used for traffic management.

The scope of this part of ISO 15784 does not include the communication between roadside modules and on-board units, in-vehicle communication, in-cabinet communication and motion video transmission from a camera or recorded media.

Ämnesområden

Vägtransport (03.220.20) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-68002

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-11-03

Antal sidor: 20