Standard Svensk standard · SS-ISO 17687:2007

Vägtrafikinformatik - Hantering och övervakning av fordonsflottor och godstransporter - Datadefinitioner och meddelandeuppsättningar för elektronisk identifiering och övervakning av transport av farligt gods (ISO 17687:2007, IDT)

Status: Gällande

Ämnesområden

Transport allmänt (03.220.01) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255

Internationell titel: Transport Information and Control Systems (TICS) - General fleet management and commerical freight operations - Data dictonary and message sets for electronic identification and monitoring of hazardous materials/dangerous goods transportation (ISO 17687:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-59994

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-02-23

Antal sidor: 54