Standard Svensk standard · SS-ISO 14827-1:2005

Vägtrafikinformatik - Gränssnitt mellan transport- och trafikledningscentraler - Del 1: Krav för meddelandedefinitioner (ISO 14827-1:2005, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 14827 defines the format that should be used to document those end-application messages that are to be exchanged between and among central systems. The format is protocol-independent to the extent practical. For example, this one format can be used to define data exchanges that may apply to DATEX-ASN, CORBA, or other application protocols.

Ämnesområden

Transport allmänt (03.220.01) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255

Internationell titel: Transport information and control systems - Data interfaces between centres for transport information and control systems - Part 1: Message definition requirements (ISO 14827-1:2005, IDT)

Artikelnummer: STD-44178

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-12-28

Antal sidor: 14