Standardutveckling · SIS/TK 621

Digital ekonomi och handel

För en effektiv och väl fungerande handel krävs moderna och digitala bakomliggande system. Allt fler processer, från upphandling och beställning till fakturering och betalningsflöden, görs idag elektroniskt. Eftersom det är många organisationer och system som samverkar krävs standarder som möjliggör kostnadseffektiv, rationell och säker digitalisering.

Kommittén arbetar med standardisering inom e-handel samt finansiella system och tjänster. För att bevaka och delta i standardiseringen i dessa områden på bästa sätt har kommittén etablerat och fördelat ansvaret på två arbetsgrupper.

AG 1 E-handel

Arbetsgruppen arbetar med standardisering av e-faktura och e-inköp. AG 1 speglar den europeiska kommittén CEN/TC 434 Electronic Invoicing och våra deltagare är för närvarande aktiva i arbetet med förvaltning av standarden för e-faktura (läs mer om e-fakturastandarden nedan) och utveckling av en standard för e-kvitton. AG 1 speglar även den europeiska kommittén CEN/TC 440 Electronic Public Procurement som arbetar aktivt med att ta fram standarder för elektronisk upphandling.

AG 2 Finansiella system och tjänster

Arbetsgruppen arbetar med standardisering kopplad till bank- och värdepapperstjänster samt andra finansiella tjänster. Huvudsakligt fokus ligger på värdepappersområdet och finansiella instrument, produkter, tjänster, system och kortfrågor. För att kunna samverka i en alltmer globaliserad finansiell omgivning krävs att system och applikationer utarbetas internationellt. Den internationella standardiseringen på området sker framförallt inom ISO/TC 68 Financial services och dess subkommittéer vilka AG 2 speglar och deltar aktivt i.

Ytterligare internationell spegling

Kommittén speglar även ISO/TC 321 Transaction assurance in E-commerce. Kommittén har endast en bevakande roll gentemot ISO/TC 321 och deltar alltså inte aktivt i det pågående standardiseringsarbetet. 

Exempel på standarder inom kommittén

SS-EN 16931 Elektronisk fakturering (serie)

I EU-direktivet 2014/55/EU om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling beslutade EU-kommissionen om en Europastandard för en semantisk datamodell för elektronisk fakturering som det ska hänvisas till när offentliga myndigheter börjar kräva elektroniska fakturor vid alla sina upphandlingar. Uppdraget att ta fram den semantiska datamodellen gavs till CEN som upprättade CEN/TC 434 för detta ändamål. Våra svenska experter deltog vid framtagandet av e-fakturastandarden och är alltjämt aktiva i CEN/TC 434 och förvaltningen av standarden.

ISO 20022 Financial services - Universal financial industry message scheme (serie)

ISO 20022 är en standard i fem delar som beskriver en metod för utveckling och framtagande av finansiella meddelanden i syfte att möjliggöra kommunikation mellan finansiella institut, banker och dess kunder. De meddelanden som tas fram finns samlade i en katalog och nås via https://www.iso20022.org/. Standarden har tagits fram och förvaltas av ISO/TC 68.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas representanter för både myndigheter och privata företag av olika storlek och med anknytning till e-handel och/eller finanssektorn. Genom kommittén får deltagarna tillgång till såväl aktuella standarder och andra dokument inom området som ett värdefullt nätverk. Därtill ges möjlighet att påverka utformningen av standarder i ett tidigt skede. Deltagandet blir en möjlighet till kompetenshöjning och kan även bidra med kunskap att omsätta i den egna verksamheten med eventuell inverkan för den egna organisationens framtida strategiska riktning och beslut.

Exempel på aktörer som berörs av kommitténs arbete är:

  • Banker
  • Kreditmarknadsbolag
  • Kortföretag
  • Clearingorganisationer
  • Värdepappersmarknader
  • Företag
  • Myndigheter
  • Kommuner och regioner
  • Systemleverantörer m.fl. 

Vill du gå med i kommittén?

Kommittén är öppen för alla organisationer och vi välkomnar varmt nya deltagare! Om det kan vara av intresse för din organisation är Du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om kommitténs arbete (kontaktuppgifter till projektledningen i högerspalten).  

Mer information om kommitténs arbete:

Aktuella remisser Att kommentera
Utgivet 12 standarder
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 621/AG 01, E-handel
SIS/TK 621/AG 02, Finansiella system och tjänster
Deltagare 9 företag och organisationer
Ericsson Mobile Financial Services AB, Karlskrona
Myndigheten För Digital Förvaltning, Sundsvall
Nordic Legal Entity Identifier AB, Stockholm
Pagero AB, Göteborg
PNA Card Service AB, Malmö
Svenska Bankföreningen, Stockholm
Sveriges Kommuner & Regioner, Stockholm
Swift Sveriges Nationella Medlemsgrupp, Stockholm
Upphandlingsmyndigheten, Solna
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 42 internationella kommittéer
ISO/TC 321, Transaction assurance in E-commerce
SIS/TK 621/AG 01, E-handel:

CEN/TC 434, Electronic Invoicing

CEN/TC 434/WG 1, Core semantic data model

CEN/TC 434/WG 3, Syntax bindings

CEN/TC 434/WG 5, Extension methodology

CEN/TC 434/WG 6, Test methodology and test results

CEN/TC 434/WG 7, Registry Services

CEN/TC 440, Electronic Public Procurement

CEN/TC 440/WG 1, Architecture

CEN/TC 440/WG 2, Terminology

CEN/TC 440/WG 3, e-Notification

CEN/TC 440/WG 4, Pre-Award

CEN/TC 440/WG 5, e-Catalogue

CEN/TC 440/WG 6, e-Ordering

CEN/TC 440/WG 7, e-Fulfilment

SIS/TK 621/AG 02, Finansiella system och tjänster:

ISO/TC 68, Financial services

ISO/TC 68/AG 2, Standards Advisory Group

ISO/TC 68/AG 3, Best practices

ISO/TC 68/AG 4, Sustainable finance Advisory Group

ISO/TC 68/AG 5, Digital currencies

ISO/TC 68/CAG, Strategic Leadership Group

ISO/TC 68/SC 2, Financial Services, security

ISO/TC 68/SC 2/WG 11, Encryption algorithms used in banking applications

ISO/TC 68/SC 2/WG 13, Security in retail banking

ISO/TC 68/SC 2/WG 16, Security aspects related to third party payment service providers (TPP’s)

ISO/TC 68/SC 2/WG 17, Security aspects of digital currencies

ISO/TC 68/SC 2/WG 18, Customer identification and authentification technologies

ISO/TC 68/SC 2/WG 19, Security aspects of code-scanning payment

ISO/TC 68/SC 2/WG 8, Public key infrastructure management for financial services

ISO/TC 68/SC 8, Reference data for financial services

ISO/TC 68/SC 8/CAG, Chair's Advisory Group

ISO/TC 68/SC 8/SG 5, Digital wallet identification

ISO/TC 68/SC 8/WG 10, Revision of the FISN

ISO/TC 68/SC 8/WG 3, Digital Token Identifier – DTI

ISO/TC 68/SC 8/WG 7, Natural persons identifier

ISO/TC 68/SC 9, Information exchange for financial services

ISO/TC 68/SC 9/AG 1, ISO 20022 RA Oversight Group

ISO/TC 68/SC 9/TG 1, Cards standards

ISO/TC 68/SC 9/WG 1, ISO 20022 Semantic Models

ISO/TC 68/SC 9/WG 3, Revision of ISO 8583 and ISO 18245

ISO/TC 68/TAG 1, Fintech Technical Advisory Group

ISO/TC 68/TG 1, Communications

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

För att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal
Klicka här

För att ta dig till anmälan för gratis grundkurs i standardisering
Klicka här

Kalender

2024
september
tis
3
På plats/hybrid: TK 621-möte
13:00 - 14:50
tis
3
På plats/hybrid: AG02-möte
15:00 - 16:30
tis
3
På plats/hybrid: AG01-möte
15:00 - 16:30

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anders Thellberg
Projektledare
anders.thellberg@sis.se

Amanda Franzén
Projektkoordinator
amanda.franzen@sis.se

Martin Forsberg
Ordförande
Myndigheten För Digital Förvaltning