Standardutveckling · SIS/TK 621

Digital ekonomi och handel

För en effektiv och väl fungerande handel krävs moderna och digitala bakomliggande system. Allt fler processer, från upphandling och beställning till fakturering och betalningsflöden, görs idag elektroniskt. Eftersom det är många organisationer och system som samverkar krävs standarder som möjliggör kostnadseffektiv, rationell och säker digitalisering.

Kommittén arbetar med standardisering inom e-handel samt finansiella system och tjänster. För att bevaka och delta i standardiseringen i dessa områden på bästa sätt har kommittén etablerat och fördelat ansvaret på två arbetsgrupper.

AG 1 E-handel

Arbetsgruppen arbetar med standardisering av e-faktura och e-inköp. AG 1 speglar den europeiska kommittén CEN/TC 434 Electronic Invoicing och våra deltagare är för närvarande aktiva i arbetet med förvaltning av standarden för e-faktura (läs mer om e-fakturastandarden nedan) och utveckling av en standard för e-kvitton. AG 1 speglar även den europeiska kommittén CEN/TC 440 Electronic Public Procurement som arbetar aktivt med att ta fram standarder för elektronisk upphandling.

AG 2 Finansiella system och tjänster

Arbetsgruppen arbetar med standardisering kopplad till bank- och värdepapperstjänster samt andra finansiella tjänster. Huvudsakligt fokus ligger på värdepappersområdet och finansiella instrument, produkter, tjänster, system och kortfrågor. För att kunna samverka i en alltmer globaliserad finansiell omgivning krävs att system och applikationer utarbetas internationellt. Den internationella standardiseringen på området sker framförallt inom ISO/TC 68 Financial services och dess subkommittéer vilka AG 2 speglar deltar aktivt i.

Ytterligare internationell spegling

Kommittén speglar även ISO/TC 321 Transaction assurance in E-commerce. Kommittén har endast en bevakande roll gentemot ISO/TC 321 och deltar alltså inte aktivt i det pågående standardiseringsarbetet. 

Exempel på standarder inom kommittén

SS-EN 16931 Elektronisk fakturering (serie)

I EU-direktivet 2014/55/EU om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling beslutade EU-kommissionen om en Europastandard för en semantisk datamodell för elektronisk fakturering som det ska hänvisas till när offentliga myndigheter börjar kräva elektroniska fakturor vid alla sina upphandlingar. Uppdraget att ta fram den semantiska datamodellen gavs till CEN som upprättade CEN/TC 434 för detta ändamål. Våra svenska experter deltog vid framtagandet av e-fakturastandarden och är alltjämt aktiva i CEN/TC 434 och förvaltningen av den.

ISO 20022 Financial services - Universal financial industry message scheme (serie)

ISO 20022 är en standard i fem delar som beskriver en metod för utveckling och framtagande av finansiella meddelanden i syfte att möjliggöra kommunikation mellan finansiella institut, banker och dess kunder. De meddelanden som tas fram finns samlade i en katalog och nås via https://www.iso20022.org/. Standarden har tagits fram och förvaltas av ISO/TC 68.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas representanter för både myndigheter och privata företag av olika storlek och med anknytning till e-handel och/eller finanssektorn. Genom kommittén får deltagarna tillgång till såväl aktuella standarder och andra dokument inom området som ett värdefullt nätverk. Därtill ges möjlighet att påverka utformningen av standarder i ett tidigt skede. Deltagandet blir en möjlighet till kompetenshöjning och kan även bidra med kunskap att omsätta i den egna verksamheten med eventuell inverkan för den egna organisationens framtida strategiska riktning och beslut.

Exempel på aktörer som berörs av kommitténs arbete är:

  • Banker
  • Kreditmarknadsbolag
  • Kortföretag
  • Clearingorganisationer
  • Värdepappersmarknader
  • Företag
  • Myndigheter
  • Kommuner och regioner
  • Systemleverantörer m.fl. 

Vill du gå med i kommittén?

Kommittén är öppen för alla organisationer och vi välkomnar varmt nya deltagare! Om det kan vara av intresse för din organisation är Du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om kommitténs arbete (kontaktuppgifter till projektledningen i högerspalten).  

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 56 standarder
ISO 20022-9, Financial services - Universal financial industry message scheme - Part 9: Semantic models
ISO 22046, Financial services - Security Requirements for Payment and Post-Authorization Token Management
ISO/TR 22126, ISO 20022 Additional External Representations
ISO/IEC TR 21941, Financial services - Third party payment service providers
ISO/TR 14742, Financial services - Recommendations on cryptographic algorithms and their use
ISO 11568-1, Financial services - Key management (retail) - Part 1: Principles
ISO 11568-2, Financial services - Key management (retail) - Part 2: Symmetric ciphers, their key management and life cycle
ISO 11568-4, Financial services - Key management (retail) - Part 4: Asymmetric cryptosystems - Key management and life cycle
EN 16931-3-5, Elektronisk fakturering - Del 3-5:
CEN/TR 17011, Roadmap for implementation of Business Interoperability Specifications from CEN/PC 440
CEN/TS 17013, E-Notification Business Interoperability Specifications
CEN/TS 17016, E-Ordering Business Interoperability Specifications
CEN/TS 17017, E-Fulfilment Business Interoperability Specifications
CEN/TS 17014, E-Tendering Business Interoperability Specifications
CEN/TS 17012, E-Procurement Business Term Vocabulary
CEN/TR 17013-101, Electronic public procurement - Business interoperability interfaces (BII), e-Notification - Part 101: Overview
ISO 22686, Financial Instrument Global Identifier
ISO/TS 23029, Web Service Based Application Programming Interface (API) in Financial Services [WAPI]
ISO 13616-1, Finansiella system - Internationellt bankkontonummer (IBAN) - Del 1: Struktur för IBAN
ISO 23195, Security objectives of information systems of third-party payment services
ISO 23526, Security Aspects for Digital Currencies
9564-1, Financial services - Personal Identification Number (PIN) management and security - Part 1: Basic principles and requirements for PINs in card-based systems - Amendment 1
ISO 9564-5, Banking - Personal Identification Number (PIN) management and security - Part 5: Part 5: Methods for Generation, Change, and Verification of PINs and Associated Data
ISO 23583, Security Aspects for Digital Currencies
ISO 23740, Technical Indicator of Exchange Trading System
ISO 23644, Financial instrument global identifier (FIGI)
ISO 16609, Financial services - Requirements for message authentication using symmetric techniques
23897, Financial Services — Unique transaction identifier (UTI)
ISO 24165, Reference data for financial services - Digital token identifier - Registration, assignment and structure
ISO 24277, Financial services-Biometrics-Security framework
ISO 19092, Financial services - Biometrics - Security framework
ISO 11568, Financial services - Key management (retail) - Principles, symmetric ciphers and asymmetric cryptosystems, their key management and life cycle
ISO 24366, Natural Persons Identifier
ISO 24374, Information technology - Security techniques - DLT and Blockchain for Financial Services
17442, ISO 17442, Financial services - Legal Entity Identifier (LEI) - Part 1: AssignmentISO 17442, Financial services - Legal Entity Identifier (LEI) - Part 2: Application in digital certificates
ISO 9564-5, Banking - Personal Identification Number (PIN) management and security - Part 5: Methods for Generation, Change, and Verification of PINs and Associated Data
ISO 24165-1, Reference data for financial services — Digital token identifier — Registration, assignment and structure - Part 1: Method for registration and assignment
ISO 24165-2, Reference data for financial services — Digital token identifier — Registration, assignment and structure - Part 2: Data elements for registration
ISO 4914, Unique Product Identifier
ISO 17442-1, Financial services — Legal entity identifier (LEI) — Part 1: Assignment
ISO 17442-2, Financial services — Legal entity identifier (LEI) — Part 2: Application in digital certificates
ISO 5009, Reference data for financial services — Digital token identifier — Registration, assignment and structure - Part 2: Data elements for registration
ISO 10962, Värdepapper - Klassificering av financiella instrument
ISO 5158, Mobile financial services — customer identification guidelines
ISO 5201, Financial services — Code-scanning payment security
ISO/TS 5253, Reference Data Distribution Specification in Financial Services
ISO 9564-1, Financial services — Personal Identification Number (PIN) management and security — Part 1: Basic principles and requirements for PINs in card-based systems
ISO 5116-1, Improving transparency in financial and business reporting — Harmonisation topics — Part 1: European data point methodology for supervisory reporting
ISO 5116-2, Improving transparency in financial and business reporting — Harmonisation topics — Part 2: Guidelines for data point modelling
ISO 5116-3, Improving transparency in financial and business reporting — Harmonisation topics — Part 3: Mapping between DPM and MDM
ISO 3531-1, Financial services - Financial information eXchange session layer - Part 1: FIX TagValue encoding
ISO 3531-2, Financial services - Financial information eXchange session layer - Part 2: FIX session layer
ISO 3531-3, Financial services - Financial information eXchange session layer - Part 3: FIX session layer test cases
ISO/TS 6083, Guidance for drawing up an internal BPoS manual
EN 16931-1/A, EN 16931-1 Amendment proposal - ballot on grouping invoice lines by using sublines
ISO 13491-2, Finansiella system - Utrustning för säker krypteringshantering (detaljhandeln) - Del 2: Checklistor för säkerhetskravsbedömning av utrustning som används vid finansiella transaktioner
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 621/AG 1, E-handel
SIS/TK 621/AG 2, Finansiella system och tjänster
Deltagare 7 företag och organisationer
Digital Receipts AB, LUDVIKA
Myndigheten För Digital Förvaltning, SUNDSVALL
PNA Card Service AB, MALMÖ
Svenska Bankföreningen, STOCKHOLM
Sveriges Kommuner & Regioner, STOCKHOLM
Swift Sveriges Nationella Medlemsgrupp, Stockholm
Upphandlingsmyndigheten, SOLNA
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 1 internationella kommittéer
ISO/TC 321, Transaction assurance in E-commerce
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kalender
2021
mars
tor
25
AG 1 - Möte (digitalt)
13:00 - 15:00
september
ons
1
TK-möte
09:00 - 12:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Hanna Axelsson
Projektledare
hanna.axelsson@sis.se

Caroline Klementsson
Projektassistent
caroline.klementsson@sis.se