Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 16931-2:2017

Elektronisk fakturering - Del 2: Lista över syntaxer som överensstämmer med EN 16931-1

Status: Gällande

Tillgång till denna publikation från CEN och SIS sponsras av Europeiska kommissionen.

Användare får använda denna publikation för sekundäranvändning. Härledda tillämpningar, som baseras på eller använder information från denna publikation, ska innehålla en text som är väl synlig för användarna och som klargör att detta är en tillämpning av publikationen och att en sådan återgivning görs med godkännande av CEN och SIS som upphovsrättsinnehavare.

CEN och SIS bär inget ansvar för varken innehållet i eller användningen av härledda tillämpningar och ger inga uttryckta eller underförstådda garantier för något syfte med dessa. I tveksamma fall ska användarna alltid hänvisa till innehållet i den publikation som tillhandahålls av SIS som ger den officiella texten tillgänglig här (sätt in länk till e-nav).

För ytterligare information om användandet av denna publikation och dess sekundäranvändning, vänligen kontakta kundservice på SIS: kundservice@sis.se

Omfattning
This Technical Specification provides in Clause 7 the list of syntaxes that complies with and allows to express syntactically the core invoice model as specified in EN 16931-1:2017, according to the selection criteria provided by the Standardization Request [1]. The selection of the syntaxes also derived from the Standardization Request [1]. It states that, to limit costs on public authorities, the list should ideally not exceed five syntaxes. Four syntaxes were taken into account and assessed according to criteria provided by the Standardization Request [1].

Ämnesområden

IT-tillämpningar i kontorsarbete (35.240.20) IT-tillämpningar inom handel (35.240.63)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: E-faktura, SIS/TK 590/AG 01

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8028748

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-09-27

Antal sidor: 20