Standard Svensk standard · SS 40100:2022

Elektronisk rapportering och utbyte av finansiell information med XBRL

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 40100:2022

Elektronisk rapportering och utbyte av finansiell information med XBRL
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I detta dokument specificeras XBRL som datautbytesformat för elektronisk rapportering och utbyte av
finansiell information mellan organisationer.
I detta dokument specificeras grundläggande krav för organisationer som skapar taxonomier för att
möjliggöra begreppsharmonisering, transparens, tillgänglighet och kvalitetssäkring av finansiell
information.
I detta dokument specificeras inte exakt vilken information eller vilka rapporter som XBRL används för
utan det görs av de organisationer som skapar taxonomier.
Anmärkning: I detta dokument avses med XBRL version 2.1, där det är tillämpligt.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom finansiella system (35.240.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 40100:2022

Elektronisk rapportering och utbyte av finansiell information med XBRL
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Digital ekonomi och handel, SIS/TK 621

Internationell titel: Digital reporting and exchange of business information with XBRL

Artikelnummer: STD-80037219

Utgåva: 2

Fastställd: 2022-08-11

Antal sidor: 12

Ersätter: SS 40100:2015