Standard Svensk standard · SS 40100:2015

Elektronisk rapportering och utbyte av finansiell information med XBRL

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 40100:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 40100:2015

Elektronisk rapportering och utbyte av finansiell information med XBRL
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Standarden specificerar XBRL som datautbytesformat för elektronisk rapportering och utbyte av finansiell information mellan organisationer.

Denna standard specificerar grundläggande krav för att möjliggöra begreppsharmonisering, transparens, tillgänglighet och kvalitetssäkring av taxonomier för finansiell information.

Denna standard specificerar inte vilken information eller vilka rapporter som XBRL ska användas för. Dessa detaljer specificeras i taxonomier.

ANM. I denna standard avses med XBRL version 2.1, där det är tillämpligt.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom finansiella system (35.240.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 40100:2015

Elektronisk rapportering och utbyte av finansiell information med XBRL
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Digital ekonomi och handel, SIS/TK 621

Internationell titel: Digital reporting and exchange of business information with XBRL

Artikelnummer: STD-8014819

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-07-07

Antal sidor: 16

Ersätts av: SS 40100:2022