Standard Swedish standard · SS 40100:2015

Digital reporting and exchange of business information with XBRL

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS 40100:2022
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 40100:2015

Digital reporting and exchange of business information with XBRL
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 735 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Standarden specificerar XBRL som datautbytesformat för elektronisk rapportering och utbyte av finansiell information mellan organisationer.

Denna standard specificerar grundläggande krav för att möjliggöra begreppsharmonisering, transparens, tillgänglighet och kvalitetssäkring av taxonomier för finansiell information.

Denna standard specificerar inte vilken information eller vilka rapporter som XBRL ska användas för. Dessa detaljer specificeras i taxonomier.

ANM. I denna standard avses med XBRL version 2.1, där det är tillämpligt.

Subjects

IT applications in banking (35.240.40)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 40100:2015

Digital reporting and exchange of business information with XBRL
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 735 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Standardiseringens stöd

International title:

Article no: STD-8014819

Edition: 1

Approved: 7/7/2015

No of pages: 16

Replaced by: SS 40100:2022