Standard Swedish standard · SS 40100:2015

Digital reporting and exchange of business information with XBRL

Status: Valid

Scope
Du får tillgång till denna standard till ett reducerat pris genom att den är förbetald av SIS/TK 594. Standarden specificerar XBRL som datautbytesformat för elektronisk rapportering och utbyte av finansiell information mellan organisationer.

Denna standard specificerar grundläggande krav för att möjliggöra begreppsharmonisering, transparens, tillgänglighet och kvalitetssäkring av taxonomier för finansiell information.

Denna standard specificerar inte vilken information eller vilka rapporter som XBRL ska användas för. Dessa detaljer specificeras i taxonomier.

ANM. I denna standard avses med XBRL version 2.1, där det är tillämpligt.

Subjects

IT applications in banking


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Standardiseringens stöd

International title: Digital reporting and exchange of business information with XBRL

Article no: STD-8014819

Edition: 1

Approved: 7/7/2015

No of pages: 16