Standard Swedish standard · SS 40100:2022

Digital reporting and exchange of business information with XBRL

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 40100:2022

Digital reporting and exchange of business information with XBRL
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 590 SEK
standard ikon

Paper

Price: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
I detta dokument specificeras XBRL som datautbytesformat för elektronisk rapportering och utbyte av
finansiell information mellan organisationer.
I detta dokument specificeras grundläggande krav för organisationer som skapar taxonomier för att
möjliggöra begreppsharmonisering, transparens, tillgänglighet och kvalitetssäkring av finansiell
information.
I detta dokument specificeras inte exakt vilken information eller vilka rapporter som XBRL används för
utan det görs av de organisationer som skapar taxonomier.
Anmärkning: I detta dokument avses med XBRL version 2.1, där det är tillämpligt.

Subjects

IT applications in banking (35.240.40)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 40100:2022

Digital reporting and exchange of business information with XBRL
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 590 SEK
standard ikon

Paper

Price: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Std Informationsteknik & Ledningssystem

International title:

Article no: STD-80037219

Edition: 2

Approved: 8/11/2022

No of pages: 12

Replaces: SS 40100:2015