Tekniska kommittéer inom metalliska material

Konstruktionsmaterial av metall används i allt från chassin för mobiltelefoner till stålstommar i byggnader. Materialstandardiseringen fokuserar på standarder för egenskaper, analys- och provningsmetoder, klassificeringar och intyg. Standarderna ökar möjligheterna för svensk industri att handla med metalliska material med lönsamhet och affärsnytta på en global marknad.

Visa mer/mindre

Standarder för metalliska material  kan vara alltifrån kemiska analysmetoder, kvalitet på svetsar och korrosionsprovning. Samarbete sker med andra tekniska kommittéer som ansvarar för applikationer av olika metalliska material, till exempel produktion av värme och energi, fordonsindustrin och material för additiv tillverkning.

För att skydda hälsa och få en säker  användning av produkter av metalliska material finns det europeiska direktiv och förordningar som till exempel Direktivet för tryckbärande anordningar, PED och Byggproduktförordningen, CPR

Metallindustrins betydelse för vår välfärd kan inte nog betonas och standardiseringen av deras produkter är i många fall helt nödvändiga för resurseffektivt användande.