Standardutveckling · SIS/TK 123

Mekanisk provning

Både finlandsfärjor och vindkraftverk är bra exempel på betydelsen av mekanisk provning av stål. I dessa fall är hållbarhet av största vikt, både ur säkerhets- och funktionsaspekten. Kommittén skapar förutsättningar för användning av metalliska material i olika produkter genom att arbeta fram standarder för provningsmetoder som används bland annat vid provning av stålrör, verktygsstål, slitstål och konstruktionsstål, aluminiumprofiler och kopparband. Metoder som standardiseras är bland annat töjning, hårdhet, seghet och utmattningsprovning.

Kommittén för mekanisk provning påverkar aktivt innehåll i framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att kontrollera att metallprodukter har rätt hållfasthetsegenskaper så att inte olyckor eller produktionsbortfall uppstår när de används. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt att bestämma att stålets kvalitet motsvarar köparnas krav.

Standarderna gäller för provning av hållfasthet, hårdhet, seghet och utmattningsegenskaper på metalliska material och här är stål det vanligaste materialet i våra standarder. Tidigare kommittéarbete har bland annat resulterat i standarder för dragprovning och slagprovning samt kalibrering av mätdon.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 21 standarder
EN ISO 12004-2, Metalliska material - Plåt och band - Bestäming av formbarhetsgränskurvor - Del 2: Bestämning av formbarhetsgränsdiagram i laboratorium
EN ISO 12004-1, Metalliska material - Plåt och band - Bestämning av formbarhetsgränskurvor - Del 1: Mätning och tillämpning av formbarhetsgränsdiagram i pressverkstaden
ISO/TR 15262, Mechanical tests on metallic materials - Uncertainty in low-cycle fatigue
ISO 14577-5, Metallic materials - Instrumented indentation test for hardness and materials parameters - Part 5: Linear elastic dynamic instrumented indentation testing (DIIT)
EN ISO 7438, Metalliska material - Bockprovning
ISO/TR 25679, Mekanisk provning - Symboler och definitioner i publicerade standarder
ISO 23718, Metalliska material - Mekanisk provning - Terminologi
ISO 7438, Metalliska material - Bockprovning
ISO 6892-2, Metalliska material - Dragprovning - Del 2: Testmetod vid förhöjd temperatur
ISO 26203-1, Metalliska material - Dragprovning vid hög töjningshastighet - Del 1: Elastiskt stångsystem
ISO 15653, Metalliska material - Provningsmetod för bestämning av kvasisstatisk brottseghet i svetsar
ISO/TR 15264, Measurement uncertainties in mechanical tests on metallic materials-The evaluation of uncertainties in creep testing
ISO 10113, Metalliska material - Plåt och band - Bestämning av plastiskt töjningsförhållande
EN ISO 10113, Metalliska material - Plåt och band - Bestämning av plastiskt töjningsförhållande
ISO/TR 12105, Metallic materials - Fatigue testing - General principles
ISO 1143, Metalliska material - Roterande böjutmattningsprovning
ISO 22407, Metallic materials - Fatigue testing - Axial plane bending method
ISO 21913, Temperature Verification for Dynamic Testing
ISO 12107, Metalliska material - Utmattningsprovning - Statistisk planering och analys av data
ISO 204, Metalliska material - Enaxlig krypprovning under påkänning - Provningsmetod
ISO 20064, Metallic materials - Steel - Method of test for the determination of brittle crack arrest toughness, Kca
Visa fler Visa färre
Utgivet 92 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 12 företag och organisationer
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
ABB AB Corporate Research, Västerås
Element Materials Technology AB, Karlskoga
Hiab AB, Hudiksvall
KTH, Stockholm
Outokumpu Stainless AB, Avesta
Outokumpu Stainless AB, Degerfors
SSAB EMEA AB, Borlänge
SSAB Special Steels, Oxelösund
ZRS Testing Systems AB, Billdal
ZRS Testing Systems AB, Säter
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 164, Mechanical testing of metals
ISO/TC 164/SC 1, Uniaxial testing
ISO/TC 164/SC 1/WG 7, Tensile testing at high strain rates
ISO/TC 164/SC 2, Ductility testing
ISO/TC 164/SC 3, Hardness testing
ISO/TC 164/SC 4, Toughness testing -
ISO/TC 164/SC 5/WG 6, Fatigue crack growth method
CEN/TC 459/SC 1, Test methods for steel (other than chemical analysis)
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer.
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Metallurgi Provning av metalliska material Provtagning för mekanisk provning