Standardutveckling · SIS/TK 123

Mekanisk provning

Både finlandsfärjor och vindkraftverk är bra exempel på betydelsen av mekanisk provning av stål. I dessa fall är hållbarhet av största vikt, både ur säkerhets- och funktionsaspekten. Kommittén skapar förutsättningar för användning av metalliska material i olika produkter genom att arbeta fram standarder för provningsmetoder som används bland annat vid provning av stålrör, verktygsstål, slitstål och konstruktionsstål, aluminiumprofiler och kopparband. Metoder som standardiseras är bland annat töjning, hårdhet, seghet och utmattningsprovning.

Kommittén för mekanisk provning påverkar aktivt innehåll i framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att kontrollera att metallprodukter har rätt hållfasthetsegenskaper så att inte olyckor eller produktionsbortfall uppstår när de används. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt att bestämma att stålets kvalitet motsvarar köparnas krav.

Standarderna gäller för provning av hållfasthet, hårdhet, seghet och utmattningsegenskaper på metalliska material och här är stål det vanligaste materialet i våra standarder. Tidigare kommittéarbete har bland annat resulterat i standarder för dragprovning och slagprovning samt kalibrering av mätdon.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 47 standarder
ISO , Methods of fatigue testing: Guide to general principles
ISO 12107, Metalliska material - Utmattningsprovning - Statistisk planering och analys av data
ISO/TS 21913, Temperature Verification for Dynamic Testing
ISO 10113, åMetalliska material - Plåt och band - Bestämning av plastiskt töjningsförhållande
ISO/TR 25679, Mekanisk provning - Symboler och definitioner i publicerade standarder
ISO/TR 15262, Mechanical tests on metallic materials - Uncertainty in low-cycle fatigue
ISO/TS 4596, Metalliska material -
ISO 148-4, Metalliska material - Slagprovning med Charpypendel - Del 4: Provningsmetod för miniatyrprovstavar
ISO 23296, Metallic materials - Fatigue testing - Force controlled thermo-mechanical fatigue testing method
ISO 1352:2021, Metalliska material - Vridmomentstyrd utmattningsprovning
ISO/TS 23718, Metalliska material - Mekanisk provning - Ordlista
ISO 23838:2022, Metalliska material -
ISO/TS 19096:2023, Metalliska material - Instrumentellt fördjupningstest för hårdhet och materialparametrar - Bedömning av spänningsförändring med hjälp av skillnader i intryckskraft
ISO/TR 15263, Mechanical tests on metallic materials - Evaluation of uncertainties in tensile testing
ISO 14577-7, Metallic materials — Instrumented indentation test for hardness and materials parameters — Part 7: Part 7: Instrumented indentation test atelevated temperature
ISO 16842, Metalliska material - Plåt och band - Tvåaxlig provning med korsformiga provbitar
ISO 7039, Metalliska Material - Dragprovning - Metod för att utvärdera förändringar av mekaniska egenskaper i gasmiljö med ihålig provstav
ISO/TR 12105:2021, Metallic materials — Fatigue testing — General principles
ISO 148-1, Metalliska material - Slagprovning med Charpypendel - Del 1: Provningsmetod
ISO 148-2, Metalliska material - Slagprovning med Charpypendel - Del 2: Verifikation av provningsmaskiner
ISO 148-3, Metalliska material - Slagprovning med Charpypendel - Del 3: Förberedning och karakterisering av Charpy V-notade provstycken för indirekt verifikation av slagprovningsmaskiner
ISO 18338:2021, Metalliska material - Vridprov vid rumstemperatur
ISO 16808:2022, Metalliska material - Plåt och band - Bestämning av tvåaxlig spänning - töjningskurva och utvidgningsprov med optiska mätsystem
ISO 6508-1, Metalliska material - Hårdhetsprovning enligt Rockwell - Del 1: Provningsmetod
ISO 6508-2, Metalliska material - Hårdhetsprovning enligt Rockwell - Del 2: Kontroll och kalibrering av provningsutrustning och bucklare
ISO 6508-3, Metalliska material - Hårdhetsprovning enligt Rockwell - Del 3: Kalibrering av referensblock
ISO 6506-1, Metalliska material - Hårdhetsprovning enligt Brinell - Del 1: Provningsmetod
ISO 6506-2, Metalliska material - Hårdhetsprovning enligt Brinell - Del 2: Kontroll och kalibrering av provningsutrustning
ISO 6506-3, Metalliska material - Hårdhetsprovning enligt Brinell - Del 3: Kalibrering av kontrollblock
ISO 4545-1:2023, Metalliska material - Hårdhetsprovning enligt Knoop - Del 1: Provningsmetod
ISO 6507-1, Metalliska material - Hårdhetsprovning enligt Vickers - Del 1: Provningsmetod
EN ISO 6507-1, Metalliska material - Hårdhetsprovning enligt Vickers - Del 1: Provningsmetod
EN ISO 4545-1:2023, Metalliska material - Hårdhetsprovning enligt Knoop - Del 1: Provningsmetod
ISO 7801, Metalliska material - Tråd - Omvänd böjprov
ISO/TS 6892-5, Metalliska material - Dragprovning - Del 5: Riktlinjer för testning av miniatyriserade testbitar
EN ISO 6508-1, Metalliska material - Hårdhetsprovning enligt Rockwell - Del 1: Provningsmetod
EN ISO 6508-2, Metalliska material - Hårdhetsprovning enligt Rockwell - Del 2: Kontroll och kalibrering av provningsutrustning och bucklare
EN ISO 6508-3, Metalliska material - Hårdhetsprovning enligt Rockwell - Del 3: Kalibrering av referensblock
ISO 20198, Metalliska material - Stål - Provningsmetod för bestämning av
ISO/TR 8463, Strategy for a Common Frame Work to Determine Measurement Uncertainty in Mechanical Testing
ISO 6892-6:2023, Metalliska material - Dragprovning - Del 6: Dragprovning på folie och remsor av metall med en nominell tjocklek mindre än 0,200 mm genom användning av datorstyrda testmaskiner
ISO 14577-1:2023, Metalliska material - Instrumenterad provningsmetod för bestämning av hårdhet och materialegenskaper - Del 1: Provningsmetod
EN ISO 14577-1, Metalliska material - Instrumenterad provningsmetod för bestämning av hårdhet och materialegenskaper - Del 1: Provningsmetod
ISO 14577-2, Metalliska material - Instrumenterad provningsmetod för bestämning av hårdhet och materialegenskaper - Del 2: Kontroll och kalibrering av provningsmaskiner
EN ISO 14577-2, Metalliska material - Instrumenterad provningsmetod för bestämning av hårdhet och materialegenskaper - Del 2: Kontroll och kalibrering av provningsmaskiner
ISO 14577-3, Metalliska material - Instrumenterad provningsmetod för bestämning av hårdhet och materialegenskaper - Del 3: Kalibrering av referensblock
EN ISO 14577-3, Metalliska material - Instrumenterad provningsmetod för bestämning av hårdhet och materialegenskaper - Del 3: Kalibrering av referensblock
Visa fler Visa färre
Utgivet 81 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 12 företag och organisationer
Alleima Tube AB, Sandviken
BergmanLabora AB, Danderyd
Hiab AB, Malmö
Höganäs AB, Höganäs
Outokumpu Stainless AB, Degerfors
Outokumpu Stainless AB, DEGERFORS
Outokumpu Stainless AB Avesta Jernverk, Avesta
RISE Research Institute of Sweden AB, Borås
SSAB EMEA AB, BORLÄNGE
SSAB EMEA AB, OXELÖSUND
SWERIM AB, Kista
ZRS Testing Systems AB, Billdal
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
ISO/TC 164, Mechanical testing of metals
ISO/TC 164/SC 1, Uniaxial testing
ISO/TC 164/SC 2, Ductility testing
ISO/TC 164/SC 3, Hardness testing
ISO/TC 164/SC 4, Fatigue, fracture and toughness testing
ISO/TC 164/WG 2, Measurement uncertainty
CEN/TC 459/SC 1, Test methods for steel (other than chemical analysis)
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer.
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Metallurgi (77) Provning av metalliska material (77.040) Provtagning för mekanisk provning (77.040.10)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Farnia Wuolo
Projektledare
farnia.wuolo@sis.se

Emma Stenberg
Projektkoordinator
+46704533317
emma.stenberg@sis.se