Standardutveckling · SIS/TK 123

Mekanisk provning

Både finlandsfärjor och vindkraftverk är bra exempel på betydelsen av mekanisk provning av stål. I dessa fall är hållbarhet av största vikt, både ur säkerhets- och funktionsaspekten. Kommittén skapar förutsättningar för användning av metalliska material i olika produkter genom att arbeta fram standarder för provningsmetoder som används bland annat vid provning av stålrör, verktygsstål, slitstål och konstruktionsstål, aluminiumprofiler och kopparband. Metoder som standardiseras är bland annat töjning, hårdhet, seghet och utmattningsprovning.

Kommittén för mekanisk provning påverkar aktivt innehåll i framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att kontrollera att metallprodukter har rätt hållfasthetsegenskaper så att inte olyckor eller produktionsbortfall uppstår när de används. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt att bestämma att stålets kvalitet motsvarar köparnas krav.

Standarderna gäller för provning av hållfasthet, hårdhet, seghet och utmattningsegenskaper på metalliska material och här är stål det vanligaste materialet i våra standarder. Tidigare kommittéarbete har bland annat resulterat i standarder för dragprovning och slagprovning samt kalibrering av mätdon.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 37 standarder
EN ISO 12737:1999/prA1, Metalliska material - Bestämning av linjär brottseghet - Tillägg 1: Rekommendationer xxxxxx
ISO 15579:1997, Metalliska material - Dragprovning vid låg temperatur
ISO 11700-1, Metalliska material - Hårdhetsprovning enligt Rockwell - Del 1: Provningsmetod
ISO 11700-2, Metalliska material - Hårdhetsprovning enligt Rockwell - Del 2: Kontroll av provningsutrustning
ISO 11700-3, Metalliska material - Hårdhetsprovning enligt Rockwell - Del 3: Kalibrering av kontrollblock
ISO 376:2004, Metalliska material - Kalibrering av kraftmätdon avsedda för kontroll av maskiner för enaxlig provning
ISO 26203, Metalliska material - Dragprovning vid hög töjningshastighet
ISO 26843, Metalliska material - Mätning av brottseghet på stål genom slagprovning med anvisade Charpy provstavar
ISO 148-1:2006/AMD 1:2008, Metalliska material - Slagprovning - Del 1: Provningsmetod - TILLÄGG 1: Osäkerhet vid mätning av absorberad energi, KV
ISO , Methods of fatigue testing: Guide to general principles
ISO 7799, Metalliska material - Plåt och band - Dubbelbockningsprovning
ECISS/TC 101 N 0132, Hardness depth of heat-treated parts — Determination of the effective depth of hardening after nitriding
ISO 204, Metalliska material - Enaxlig krypprovning under påkänning - Provningsmetod
ISO 12107, Metalliska material - Utmattningsprovning - Statistisk planering och analys av data
, Small punch test method for metallic materials
ISO 21913, Temperature Verification for Dynamic Testing
ISO 22407, Metallic materials - Fatigue testing - Axial plane bending method
ISO 1143, Metalliska material - Roterande böjutmattningsprovning
ISO/TR 12105, Metallic materials - Fatigue testing - General principles
EN ISO 10113, Metalliska material - Plåt och band - Bestämning av plastiskt töjningsförhållande
ISO 10113, Metalliska material - Plåt och band - Bestämning av plastiskt töjningsförhållande
ISO/TR 15264, Measurement uncertainties in mechanical tests on metallic materials-The evaluation of uncertainties in creep testing
ISO 22903, Metallic materials - Compression test method at room temperature
ISO 15653, Metalliska material - Provningsmetod för bestämning av kvasisstatisk brottseghet i svetsar
ISO 26203-1, Metalliska material - Dragprovning vid hög töjningshastighet - Del 1: Elastiskt stångsystem
ISO 6892-2, Metalliska material - Dragprovning - Del 2: Testmetod vid förhöjd temperatur
ISO 7438, Metalliska material - Bockprovning
ISO 23718, Metalliska material - Mekanisk provning - Terminologi
ISO/TR 25679, Mekanisk provning - Symboler och definitioner i publicerade standarder
EN ISO 7438, Metalliska material - Bockprovning
ISO 14577-5, Metallic materials - Instrumented indentation test for hardness and materials parameters - Part 5: Linear elastic dynamic instrumented indentation testing (DIIT)
ISO/TR 15262, Mechanical tests on metallic materials - Uncertainty in low-cycle fatigue
EN ISO 12004-1, Metalliska material - Plåt och band - Bestämning av formbarhetsgränskurvor - Del 1: Mätning och tillämpning av formbarhetsgränsdiagram i pressverkstaden
EN ISO 12004-2, Metalliska material - Plåt och band - Bestäming av formbarhetsgränskurvor - Del 2: Bestämning av formbarhetsgränsdiagram i laboratorium
EN 10371, Metallic materials - Small punch test method
EN ISO 6892-1, Metalliska material - Dragprovning - Del 1: Testmetod vid rumstemperatur
ISO 6892-1, Metalliska material - Dragprovning - Del 1: Testmetod vid rumstemperatur
Visa fler Visa färre
Utgivet 92 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 12 företag och organisationer
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
ABB AB Corporate Research, Västerås
Element Materials Technology AB, Karlskoga
Hiab AB, Hudiksvall
KTH, Stockholm
Outokumpu Stainless AB, Degerfors
Outokumpu Stainless AB, Avesta
SSAB EMEA AB, Borlänge
SSAB Special Steels, Oxelösund
ZRS Testing Systems AB, Billdal
ZRS Testing Systems AB, Säter
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
ISO/TC 164, Mechanical testing of metals
ISO/TC 164/SC 1, Uniaxial testing
ISO/TC 164/SC 1/WG 7, Tensile testing at high strain rates
ISO/TC 164/SC 2, Ductility testing
ISO/TC 164/SC 3, Hardness testing
ISO/TC 164/SC 4, Fatigue, fracture and toughness testing
CEN/TC 459/SC 1, Test methods for steel (other than chemical analysis)
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer.
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Metallurgi Provning av metalliska material Provtagning för mekanisk provning