Standardutveckling · SIS/TK 123

Mekanisk provning

Både finlandsfärjor och vindkraftverk är bra exempel på betydelsen av mekanisk provning av stål. I dessa fall är hållbarhet av största vikt, både ur säkerhets- och funktionsaspekten. Kommittén skapar förutsättningar för användning av metalliska material i olika produkter genom att arbeta fram standarder för provningsmetoder som används bland annat vid provning av stålrör, verktygsstål, slitstål och konstruktionsstål, aluminiumprofiler och kopparband. Metoder som standardiseras är bland annat töjning, hårdhet, seghet och utmattningsprovning.

Kommittén för mekanisk provning påverkar aktivt innehåll i framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att kontrollera att metallprodukter har rätt hållfasthetsegenskaper så att inte olyckor eller produktionsbortfall uppstår när de används. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt att bestämma att stålets kvalitet motsvarar köparnas krav.

Standarderna gäller för provning av hållfasthet, hårdhet, seghet och utmattningsegenskaper på metalliska material och här är stål det vanligaste materialet i våra standarder. Tidigare kommittéarbete har bland annat resulterat i standarder för dragprovning och slagprovning samt kalibrering av mätdon.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 23 standarder
ISO , Methods of fatigue testing: Guide to general principles
ISO 12107, Metalliska material - Utmattningsprovning - Statistisk planering och analys av data
ISO/TS 21913, Temperature Verification for Dynamic Testing
ISO 22407, Metallic materials — Fatigue testing — Axial plane bending method
ISO 10113, åMetalliska material - Plåt och band - Bestämning av plastiskt töjningsförhållande
ISO/TR 25679, Mekanisk provning - Symboler och definitioner i publicerade standarder
ISO 14577-5, Metallic materials - Instrumented indentation test for hardness and materials parameters - Part 5: Linear elastic dynamic instrumented indentation testing (DIIT)
ISO/TR 15262, Mechanical tests on metallic materials - Uncertainty in low-cycle fatigue
ISO 12135, Metalliska material - Enhetlig metod för bestämning av kvasi-statisk brottseghet
ISO 4596, Metallic materials — High temperature creep/fatigue crack growth testing method
ISO/TR 6892-5, Metallic materials — Tensile testing — Part 5: Guideline for testing miniaturised test pieces
ISO 23296, Force-controlled Thermomechanical Fatigue Testing
ISO 1352, Metalliska material - Vridmomentstyrd utmattningsprovning
ISO/TS 5076, Metallic materials — Mechanical testing — Vocabulary
ISO 23838:2021, Metalliska material
ISO 1143, Metalliska material - Roterande böjutmattningsprovning
ISO 14577-6, Metallic materials — Instrumented indentation test for hardness and materials parameters — Part 6: Part 6: Evaluation of stress change using indentation force differences
ISO/TR 15263, Mechanical tests on metallic materials - Evaluation of uncertainties in tensile testing
ISO 14577-7, Metallic materials — Instrumented indentation test for hardness and materials parameters — Part 7: Part 7: Instrumented indentation test atelevated temperature
ISO 204, Metalliska material - Enaxlig krypprovning under påkänning - Provningsmetod
ISO 16842, Metalliska material - Plåt och band - Tvåaxlig provning med korsformiga provbitar
ISO 7039, Metallic materials — Tensile testing — Hollow test piece for internal pressurized test and slow-strain rate tensile test (SSRT) method in high-pressure hydrogen environment
ISO/TR 12105:2021, Metallic materials — Fatigue testing — General principles
Visa fler Visa färre
Utgivet 90 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 10 företag och organisationer
AB Sandvik Materials Technology, SANDVIKEN
Element Materials Technology AB, LINKÖPING
Hiab AB, HUDIKSVALL
Höganäs AB, HÖGANÄS
Outokumpu Stainless AB, Degerfors
Outokumpu Stainless AB Avesta Jernverk, AVESTA
SSAB EMEA AB, BORLÄNGE
SSAB Special Steels, OXELÖSUND
ZRS Testing Systems AB, Billdal
ZRS Testing Systems AB, BILLDAL
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
ISO/TC 164, Mechanical testing of metals
ISO/TC 164/SC 1, Uniaxial testing
ISO/TC 164/SC 1/WG 7, Tensile testing at high strain rates
ISO/TC 164/SC 2, Ductility testing
ISO/TC 164/SC 3, Hardness testing
ISO/TC 164/SC 4, Fatigue, fracture and toughness testing
CEN/TC 459/SC 1, Test methods for steel (other than chemical analysis)
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer.
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Metallurgi (77) Provning av metalliska material (77.040) Provtagning för mekanisk provning (77.040.10)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Bledar Beqiri
Projektledare
+46704269859
bledar.beqiri@sis.se

Emma Stenberg
Projektassistent
emma.stenberg@sis.se