Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2566-2:2021

Stål - Omvandling av förlängningsvärden - Del 2: Austenitiskt stål (ISO 2566-2:2021, Rättad version 2022-05)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2566-2:2021

Stål - Omvandling av förlängningsvärden - Del 2: Austenitiskt stål (ISO 2566-2:2021, Rättad version 2022-05)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method of converting room temperature percentage elongations after
fracture obtained on various proportional and non-proportional gauge lengths to other gauge lengths.
Formula (1), on which conversions are based, is considered to be reliable when applied to austenitic
stainless steels within the tensile strength range 450 to 750N/mm2 and in the solution treated condition.
These conversions are not applicable to:
a) cold reduced steels;
b) quenched and tempered steels;
c) non-austenitic steels.
These conversions are not applicable when the gauge length exceeds 25 0S or where the width to
thickness ratio of the test piece exceeds 20.

Ämnesområden

Provning av metalliska material (77.040) Provtagning för mekanisk provning (77.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2566-2:2021

Stål - Omvandling av förlängningsvärden - Del 2: Austenitiskt stål (ISO 2566-2:2021, Rättad version 2022-05)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Allmänna leveransbestämmelser för metall, SIS/TK 120

Internationell titel: Steel - Conversion of elongation values - Part 2: Austenitic steels (ISO 2566-2:2021, Corrected version 2022-05)

Artikelnummer: STD-80033259

Utgåva: 2

Fastställd: 2021-12-28

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN ISO 2566-2