Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6507-2:2018

Metalliska material - Hårdhetsprovning enligt Vickers - Del 2: Kontroll och kalibrering av provningsutrustning (ISO 6507-2:2018)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6507-2:2018

Metalliska material - Hårdhetsprovning enligt Vickers - Del 2: Kontroll och kalibrering av provningsutrustning (ISO 6507-2:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 6507-2:2018 specifies a method of verification and calibration of testing machines and diagonal measuring system for determining Vickers hardness in accordance with ISO 6507-1.
A direct method of verification and calibration is specified for the testing machine, indenter and the diagonal length measuring system. An indirect verification method using reference blocks is specified for the overall checking of the machine.
If a testing machine is also to be used for other methods of hardness testing, it shall be verified independently for each method.
ISO 6507-2:2018 is also applicable to portable hardness testing machines but not applicable to hardness testing machines based on different measurement principles, e.g. ultrasonic impedance method.

Ämnesområden

Provtagning för mekanisk provning (77.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6507-2:2018

Metalliska material - Hårdhetsprovning enligt Vickers - Del 2: Kontroll och kalibrering av provningsutrustning (ISO 6507-2:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Mekanisk provning, SIS/TK 123

Internationell titel: Metallic materials - Vickers hardness test - Part 2: Verification and calibration of testing machines (ISO 6507-2:2018)

Artikelnummer: STD-80001796

Utgåva: 3

Fastställd: 2018-03-12

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN ISO 6507-2:2006