Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6507-2:2006

Metalliska material - Hårdhetsprovning enligt Vickers - Del 2: Kontroll och kalibrering av provningsutrustning (ISO 6507-2:2005)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 6507-2:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6507-2:2006

Metalliska material - Hårdhetsprovning enligt Vickers - Del 2: Kontroll och kalibrering av provningsutrustning (ISO 6507-2:2005)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 6507 specifies a method of verification of testing machines for determining Vickers hardness in accordance with ISO 6507-1.
It specifies a direct verification method for checking the main functions of the machine operation, and an indirect method suitable for the overall checking of the machine. The indirect method may be used on its own for periodic routine checking of the machine in service.
If a testing machine is also to be used for other methods of hardness testing, it shall be verified independently for each method.
This part of ISO 6507 is also applicable to portable hardness testing machines.

Ämnesområden

Provtagning för mekanisk provning (77.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6507-2:2006

Metalliska material - Hårdhetsprovning enligt Vickers - Del 2: Kontroll och kalibrering av provningsutrustning (ISO 6507-2:2005)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Mekanisk provning, SIS/TK 123

Internationell titel: Metallic materials - Vickers hardness test - Part 2: Verification and calibration of testing machines (ISO 6507-2:2005)

Artikelnummer: STD-44270

Utgåva: 2

Fastställd: 2006-01-13

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 6507-2

Ersätts av: SS-EN ISO 6507-2:2018