Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6507-3:2018

Metalliska material - Hårdhetsprovning enligt Vickers - Del 3: Kalibrering av referensblock (ISO 6507-3:2018)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6507-3:2018

Metalliska material - Hårdhetsprovning enligt Vickers - Del 3: Kalibrering av referensblock (ISO 6507-3:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 919 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 470,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 6507-3:2018 specifies a method for the calibration of reference blocks to be used for the indirect verification of Vickers hardness testing machines, as specified in ISO 6507-2.
The method is applicable only for indentations with diagonals ≥0,020 mm.

Ämnesområden

Provtagning för mekanisk provning (77.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6507-3:2018

Metalliska material - Hårdhetsprovning enligt Vickers - Del 3: Kalibrering av referensblock (ISO 6507-3:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 919 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 470,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Mekanisk provning, SIS/TK 123

Internationell titel: Metallic materials - Vickers hardness test - Part 3: Calibration of reference blocks (ISO 6507-3:2018)

Artikelnummer: STD-80001797

Utgåva: 3

Fastställd: 2018-03-12

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 6507-3:2006