Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7500-2:2007

Metalliska material - Kontroll av maskiner för statisk enaxlig provning - Del 2: Maskiner för krypprovning - Kontroll av kraft (ISO 7500-2:2006)

Status: Gällande

Ämnesområden

Mekanisk provning och utrustning (19.060) Provtagning för mekanisk provning (77.040.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Mekanisk provning, SIS/TK 123

Internationell titel: Metallic materials - Verification of static uniaxial testing machines - Part 2: Tension creep testing machines - Verification of the applied force (ISO 7500-2:2006)

Artikelnummer: STD-57421

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-01-08

Antal sidor: 21

Ersätter: SS-EN ISO 7500-2