Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7500-2

Metalliska material - Kontroll av maskiner för statisk enaxlig provning - Del 2: Maskiner för dragprovning och kompressionsprovning - Kontroll av kraft (ISO 7500-2:1999)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 7500-2:2007
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7500-2

Metalliska material - Kontroll av maskiner för statisk enaxlig provning - Del 2: Maskiner för dragprovning och kompressionsprovning - Kontroll av kraft (ISO 7500-2:1999)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Defines the verification of testing machines for uniaxial creep testing in tension
according to ISO 204. This consists of general test machine inspection, and a
verification of the load applied by the testing machine. Covers lever type and dead
weight creep testing machines. Those with a load measuring system should be
verified according to ISO 7500-1.

Ämnesområden

Provtagning för mekanisk provning (77.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7500-2

Metalliska material - Kontroll av maskiner för statisk enaxlig provning - Del 2: Maskiner för dragprovning och kompressionsprovning - Kontroll av kraft (ISO 7500-2:1999)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Mekanisk provning, SIS/TK 123

Internationell titel: Metallic materials - Verification of static uniaxial testing machines - Part 2: Tension creep testing machines - Verification of the applied load (ISO 7500-2:1999)

Artikelnummer: STD-25432

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-08-06

Antal sidor: 12

Ersätts av: SS-EN ISO 7500-2:2007