Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4545-2:2018

Metalliska material - Hårdhetsprovning enligt Knoop - Del 2: Kontroll och kalibrering av provningsutrustning (ISO 4545-2:2017)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4545-2:2018

Metalliska material - Hårdhetsprovning enligt Knoop - Del 2: Kontroll och kalibrering av provningsutrustning (ISO 4545-2:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 919 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 470,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 4545-2:2017 specifies the method of verification and calibration of testing machines for determining Knoop hardness for metallic materials in accordance with ISO 4545-1.
A direct method of verification and calibration is specified for the testing machine, indenter, and the diagonal length measuring system. An indirect verification method using reference blocks is specified for the overall checking of the machine.
If a testing machine is also to be used for other methods of hardness testing, it will be verified independently for each method.

Ämnesområden

Mekanisk provning och utrustning (19.060) Provtagning för mekanisk provning (77.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4545-2:2018

Metalliska material - Hårdhetsprovning enligt Knoop - Del 2: Kontroll och kalibrering av provningsutrustning (ISO 4545-2:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 919 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 470,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Mekanisk provning, SIS/TK 123

Internationell titel: Metallic materials - Knoop hardness test - Part 2: Verification and calibration of testing machines (ISO 4545-2:2017)

Artikelnummer: STD-80001752

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-03-12

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN ISO 4545-2:2005