Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4545-3:2018

Metalliska material - Hårdhetsprovning enligt Knoop - Del 3: Kalibrering av kontrollblock (ISO 4545-3:2017)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4545-3:2018

Metalliska material - Hårdhetsprovning enligt Knoop - Del 3: Kalibrering av kontrollblock (ISO 4545-3:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 793 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 793 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 268,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 4545-3:2017 specifies the method for the calibration of reference blocks to be used for the indirect verification of Knoop hardness testing machines as specified in ISO 4545-2.
The method is applicable only for indentations with long diagonals ≥0,020 mm.

Ämnesområden

Mekanisk provning och utrustning (19.060) Provtagning för mekanisk provning (77.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4545-3:2018

Metalliska material - Hårdhetsprovning enligt Knoop - Del 3: Kalibrering av kontrollblock (ISO 4545-3:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 793 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 793 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 268,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Mekanisk provning, SIS/TK 123

Internationell titel: Metallic materials - Knoop hardness test - Part 3: Calibration of reference blocks (ISO 4545-3:2017)

Artikelnummer: STD-80001753

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-03-12

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 4545-3:2005