Standard Svensk standard · SS-EN 10274

Metalliska material - Rivprov med fallande vikt

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10274

Metalliska material - Rivprov med fallande vikt
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 197 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 197 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 915,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna europastandard beskriver rivprov med fallande vikt för metalliska material och inkluderar en utvärderingsmetod för brottytan för ferritiska stål. Utvärdering kan även baseras på den förbrukade energin vid klyvning av provstaven, applicerbart i första hand för andra material än ferritiska stål. ANM 1: Denna provningsmetod baseras på användandet av en fallande vikt eller pendelhejare. Andra typer av provningsmaskiner t. ex. med hydraulcylinder får användas under förutsättning att fordringarna enligt denna europastandard uppfylls ANM 2: Denna provningsmetod används vanligtvis för provning av rör av ferritiska stål och för plåt av ferritiska stål avsedd för tillverkning av rör.

Ämnesområden

Provtagning för mekanisk provning (77.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10274

Metalliska material - Rivprov med fallande vikt
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 197 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 197 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 915,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Mekanisk provning, SIS/TK 123

Internationell titel: Metallic materials - Drop weight tear test

Artikelnummer: STD-25037

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-05-21

Antal sidor: 29