Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14577-2:2015

Metalliska material - Instrumenterad provningsmetod för bestämning av hårdhet och materialegenskaper - Del 2: Kontroll och kalibrering av provningsmaskiner (ISO 14577-2:2015)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14577-2:2015

Metalliska material - Instrumenterad provningsmetod för bestämning av hårdhet och materialegenskaper - Del 2: Kontroll och kalibrering av provningsmaskiner (ISO 14577-2:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 14577 specifies the method of verification and calibration of testing machines for carrying out the instrumented indentation test in accordance with ISO 14577-1:2015.It describes a direct verification method for checking the main functions of the testing machine and an indirect verification method suitable for the determination of the repeatability of the testing machine. There is a requirement that the indirect method be used in addition to the direct method and for the periodic routine checking of the testing machine in service.It is a requirement that the indirect method of verification of the testing machine be carried out independently for each test method.This part of ISO 14577 is also applicable for transportable testing machines.

Ämnesområden

Provtagning för mekanisk provning (77.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14577-2:2015

Metalliska material - Instrumenterad provningsmetod för bestämning av hårdhet och materialegenskaper - Del 2: Kontroll och kalibrering av provningsmaskiner (ISO 14577-2:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Mekanisk provning, SIS/TK 123

Internationell titel: Metallic materials - Instrumented indentation test for hardness and materials parameters - Part 2: Verification and calibration of testing machines (ISO 14577-2:2015)

Artikelnummer: STD-8015380

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-08-09

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN ISO 14577-2