Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16859-3:2015

Metalliska material - Hårdhetsprovning enligt Leeb - Del 3: Kalibrering av referensprovformar (ISO 16859-3:2015)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16859-3:2015

Metalliska material - Hårdhetsprovning enligt Leeb - Del 3: Kalibrering av referensprovformar (ISO 16859-3:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 16859 specified a method for the calibration of reference test blocks that are used for the indirect verification of Leeb hardness testers according to ISO 16859-2 and for the periodic checking according to ISO 16859-1.
The procedures necessary to ensure metrological traceability of the calibration machine are also specified.

Ämnesområden

Provtagning för mekanisk provning (77.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16859-3:2015

Metalliska material - Hårdhetsprovning enligt Leeb - Del 3: Kalibrering av referensprovformar (ISO 16859-3:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Mekanisk provning, SIS/TK 123

Internationell titel: Metallic materials - Leeb hardness test - Part 3: Calibration of reference test blocks (ISO 16859-3:2015)

Artikelnummer: STD-8016516

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-10-11

Antal sidor: 28