Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14577-3:2015

Metalliska material - Instrumenterad provningsmetod för bestämning av hårdhet och materialegenskaper - Del 3: Kalibrering av referensblock (ISO 14577-3:2015)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14577-3:2015

Metalliska material - Instrumenterad provningsmetod för bestämning av hårdhet och materialegenskaper - Del 3: Kalibrering av referensblock (ISO 14577-3:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 067,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 14577 specifies a method for the calibration of reference blocks to use for the indirect verification of testing machines for the instrumented indentation test as specified in ISO 14577-2:2015.NOTE The reference blocks can be calibrated in accordance with the field of application of the testing machine or with the materials parameters which are being determined.

Ämnesområden

Provtagning för mekanisk provning (77.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14577-3:2015

Metalliska material - Instrumenterad provningsmetod för bestämning av hårdhet och materialegenskaper - Del 3: Kalibrering av referensblock (ISO 14577-3:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 067,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Mekanisk provning, SIS/TK 123

Internationell titel: Metallic materials - Instrumented indentation test for hardness and materials parameters - Part 3: Calibration of reference blocks (ISO 14577-3:2015)

Artikelnummer: STD-8015381

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-08-09

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 14577-3