Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10113:2020

Metalliska material - Plåt och band - Bestämning av plastiskt töjningsförhållande (ISO 10113:2020)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10113:2020

Metalliska material - Plåt och band - Bestämning av plastiskt töjningsförhållande (ISO 10113:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 895 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 895 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 432 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for determining the plastic strain ratio of flat products (sheet and strip) made of metallic materials.

Ämnesområden

Provtagning för mekanisk provning (77.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10113:2020

Metalliska material - Plåt och band - Bestämning av plastiskt töjningsförhållande (ISO 10113:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 895 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 895 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 432 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Mekanisk provning, SIS/TK 123

Internationell titel: Metallic materials - Sheet and strip - Determination of plastic strain ratio (ISO 10113:2020)

Artikelnummer: STD-80019659

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-02-17

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN ISO 10113:2014