Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4545-4:2018

Metalliska material - Hårdhetsprovning enligt Knoop - Del 4:Tabell för hårdhetsvärden (ISO 4545-4:2017)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4545-4:2018

Metalliska material - Hårdhetsprovning enligt Knoop - Del 4:Tabell för hårdhetsvärden (ISO 4545-4:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 045 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 672 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 4545-4:2017 gives a table for the calculation of Knoop hardness values for use in tests carried out in accordance with ISO 4545-1.

Ämnesområden

Provtagning för mekanisk provning (77.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4545-4:2018

Metalliska material - Hårdhetsprovning enligt Knoop - Del 4:Tabell för hårdhetsvärden (ISO 4545-4:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 045 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 672 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Mekanisk provning, SIS/TK 123

Internationell titel: Metallic materials - Knoop hardness test - Part 4: Table of hardness values (ISO 4545-4:2017)

Artikelnummer: STD-80001274

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-02-14

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN ISO 4545-4:2005