Standardutveckling · SIS/TK 149

Järnmalm

När vi köper produkter som ett kylskåp eller en bil förutsätter vi att de håller hög kvalitet. Järnmalm är ursprunget till en del av innehållet i dessa varor. Standarderna som kommittén arbetar fram bidrar till att vi får det vi förväntar oss genom att ståltillverkare tillförsäkras en råvara med hög kvalitet.

Kommittén för järnmalm är med och aktivt påverkar framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att järnmalmsprodukter blir jämförbara över hela världen. Arbetet resulterar i fysikaliska och kemiska provningsmetoder av järnmalm som gör det möjligt för stålverk att enas om gemensamma krav.

Standarderna gäller provtagning av järnmalm när den säljs till stålverk i Europa och Asien. Malmens egenskaper är viktiga när stålet sedan ska användas i produkter som är vanliga i vårt moderna samhälle.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 76 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 3 företag och organisationer
LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB, Luleå
LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB, Kiruna
LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB Koncernkontoret, Luleå
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 102, Iron ore and direct reduced iron
ISO/TC 102/SC 1, Sampling
ISO/TC 102/SC 2, Chemical analysis
ISO/TC 102/SC 2/WG 53, Total iron content by EDTA titrimetric method
ISO/TC 102/SC 2/WG 54, Determination of various elements by XRF - Single element calibration procedure (ISO 9516-2)
ISO/TC 102/SC 2/WG 55, Fe Metal in sponge iron and briquettes
ISO/TC 102/SC 3, Physical testing
ISO/TC 102/SC 3/WG 20, Determination of the Decrepitation Index
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Gruvdrift och mineraler (73) Järnmalm (73.060.10)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Hikmet Hussain
Projektledare
+46 (0)70 748 56 65
hikmet.hussain@sis.se

Ghenwa Naffouje
Projektkoordinator
ghenwa.naffouje@sis.se

Dan Hallberg
Ordförande
LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB