Standardutveckling · SIS/TK 149

Järnmalm

När vi köper produkter som ett kylskåp eller en bil förutsätter vi att de håller hög kvalitet. Järnmalm är ursprunget till en del av innehållet i dessa varor. Standarderna som kommittén arbetar fram bidrar till att vi får det vi förväntar oss genom att ståltillverkare tillförsäkras en råvara med hög kvalitet.

Kommittén för järnmalm är med och aktivt påverkar framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att järnmalmsprodukter blir jämförbara över hela världen. Arbetet resulterar i fysikaliska och kemiska provningsmetoder av järnmalm som gör det möjligt för stålverk att enas om gemensamma krav.

Standarderna gäller provtagning av järnmalm när den säljs till stålverk i Europa och Asien. Malmens egenskaper är viktiga när stålet sedan ska användas i produkter som är vanliga i vårt moderna samhälle.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 25 standarder
ISO 9516-2, Järnmalm - Bestämning av olika grundämnen med röntgen-fluoreserande spektrometri - Del 2: Förenklad metod
ISO/TR 18231, Järnmalm - Våglängds dispersiv XRF-spektrometer - Bestämning av precision
ISO 18240, Iron ores - Determination of chromium, arsenic, cadmium, lead and mercury - Inductively coupled plasma - mass spectrometic method
ISO/TR 16043, Järnmalm - Bestämning av klorinnehåll - Röntgenfluorescens spektrometrisk metod
ISO/TS 4689-1, Iron ores — Determination of sulfur content, Part 1: Barium sulfate gravimetric method
ISO/TR 18336, Guide to good XRF laboratory practice for the iron ore industry
ISO N1203, Iron ore pellets for shaft direct-reduction feedstocks - Determination of the clustering index - with temperature and gas composition variable profiles
ISO 9516-3, Järnmalm - Bestämning av olika grundämnen med röntgen-fluoreserande spektrometri - Del 3: Internt standardförfarande
ISO 18239-2, Iron ores - Determination of loss on ignition by thermogravimetric method - Part 2: Multiple Samples - Single ramping and multiple fixed temperature furnaces
ISO 18239-1, Iron ores - Determination of loss on ignition - Part 1: Single micro sample TGA
ISO/TR 16879, Iron ores - Determination of various elements - X-ray fluorescence spectrometric method using pressed powders
ISO 9516-4, Iron ores - Determination of various elements by X-ray fluorescence spectrometry - Part 4: Performance-based method using fusion preparation method
ISO/TR 2597-3, Iron ores - Determination of total iron content - Part 3: Calculation method
ISO 4698, Järnmalm - Pellets avsedd för att beskicka masugn - Bestämning av svällindex
ISO 6389, Determination of Fe Metal in sponge iron and briquettes
ISO 6390, Determination of total Fe in iron ore and related material
ISO 7036, Determination of porosity of pellets
ISO 4695, Järnmalm för beskickning av masugn - Bestämning av reducerbarhet med reduktionindex
ISO 11257, Direktreducerad järnmalm vid schaktbeskickning av masugn - Bestämning av lågtemperaturreduktion-upplösning index och grad av metallisation
ISO 21826-2, Iron ores — Determination of total iron content — EDTA photometric titration method — Part 2: Fusion decomposition method
ISO 8371, Järnmalm för beskickning av masugn - Bestämning av dekrepitationsindex
ISO/TR 20133, Iron ores — Determination of sodium content by X-ray fluorescence spectrometry
ISO 15633, Järnmalm - Bestämning av nickel - Flamatomär absorptionsspektrometrisk metod
ISO 15634, Järnmalm - Bestämning av kromhalt - Flamatomär absorptionsspektrometrisk metod
ISO 16758, Iron ores — Determination of fluorine and chlorine contents — Steam distillation and ion chromatography method
Visa fler Visa färre
Utgivet 76 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 3 företag och organisationer
LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB, Luleå
LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB, Kiruna
LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB Koncernkontoret, Luleå
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 102, Iron ore and direct reduced iron
ISO/TC 102/SC 1, Sampling
ISO/TC 102/SC 2, Chemical analysis
ISO/TC 102/SC 2/WG 53, Total iron content by EDTA titrimetric method
ISO/TC 102/SC 2/WG 54, Determination of various elements by XRF - Single element calibration procedure (ISO 9516-2)
ISO/TC 102/SC 2/WG 55, Fe Metal in sponge iron and briquettes
ISO/TC 102/SC 3, Physical testing
ISO/TC 102/SC 3/WG 20, Determination of the Decrepitation Index
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Gruvdrift och mineraler (73) Järnmalm (73.060.10)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Hikmet Hussain
Projektledare
+46 (0)70 748 56 65
hikmet.hussain@sis.se

Ghenwa Naffouje
Projektkoordinator
ghenwa.naffouje@sis.se

Dan Hallberg
Ordförande
LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB