Standardutveckling · SIS/TK 149

Järnmalm

När vi köper produkter som ett kylskåp eller en bil förutsätter vi att de håller hög kvalitet. Järnmalm är ursprunget till en del av innehållet i dessa varor. Standarderna som kommittén arbetar fram bidrar till att vi får det vi förväntar oss genom att ståltillverkare tillförsäkras en råvara med hög kvalitet.

Kommittén för järnmalm är med och aktivt påverkar framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att järnmalmsprodukter blir jämförbara över hela världen. Arbetet resulterar i fysikaliska och kemiska provningsmetoder av järnmalm som gör det möjligt för stålverk att enas om gemensamma krav.

Standarderna gäller provtagning av järnmalm när den säljs till stålverk i Europa och Asien. Malmens egenskaper är viktiga när stålet sedan ska användas i produkter som är vanliga i vårt moderna samhälle.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 15 standarder
ISO/TS 21826, Iron ores - Determination of total iron content - EDTA titrimetric method
ISO 9516-4, Iron ores - Determination of various elements by X-ray fluorescence spectrometry - Part 4: Performance-based method using fusion preparation method
ISO 3085, Järnmalm - Experimentell metod för kontroll av precisionen av provtagning och provberedning och mätning
ISO 3087, Järnmalm - Bestämning av fukthalt i en samling prover
ISO/TR 16879, Iron ores - Determination of various elements - X-ray fluorescence spectrometric method using pressed powders
ISO 18239-1, Iron ores - Determination of loss on ignition - Part 1: Single micro sample TGA
ISO 18239-2, Iron ores - Determination of loss on ignition by thermogravimetric method - Part 2: Multiple Samples - Single ramping and multiple fixed temperature furnaces
ISO 9516-3, Järnmalm - Bestämning av olika grundämnen med röntgen-fluoreserande spektrometri - Del 3: Internt standardförfarande
ISO N1203, Iron ore pellets for shaft direct-reduction feedstocks - Determination of the clustering index - with temperature and gas composition variable profiles
ISO/TR 18336, Guide to good XRF laboratory practice for the iron ore industry
ISO 2597-4, Iron ores - Determination of total iron content - Part 4: Potentiometric titration method
ISO/TR 16043, Järnmalm - Bestämning av klorinnehåll - Röntgenfluorescens spektrometrisk metod
ISO 18240, Iron ores - Determination of chromium, arsenic, cadmium, lead and mercury - Inductively coupled plasma - mass spectrometic method
ISO/TR 18231, Järnmalm - Våglängds dispersiv XRF-spektrometer - Bestämning av precision
ISO 9516-2, Järnmalm - Bestämning av olika grundämnen med röntgen-fluoreserande spektrometri - Del 2: Förenklad metod
Visa fler Visa färre
Utgivet 76 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 4 företag och organisationer
LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB, LULEÅ
LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB, Kiruna
LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB, Kiruna
LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB Koncernkontoret, Luleå
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 5 internationella kommittéer
ISO/TC 102, Iron ore and direct reduced iron
ISO/TC 102/SC 1/WG 3, Sampling and sample preparation (Revision of ISO 3082)
ISO/TC 102/SC 2, Chemical analysis
ISO/TC 102/SC 2/SG 29, Determination of total iron
ISO/TC 102/SC 3, Physical testing
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Gruvdrift och mineraler Järnmalm