Standard Svensk standard · SS-ISO 4689:2018

Järnmalm - Bestämning av halt svavel - Bariumsulfat gravimetrisk metod (ISO 4689:1986, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 4689:2018

Järnmalm - Bestämning av halt svavel - Bariumsulfat gravimetrisk metod (ISO 4689:1986, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
1 Scope and field of application
This International Standard specifies a barium sulfate gravimetric method for the determination of the sulfur content of iron ores.
This method is applicable to a concentration range of 0,01 to 1,0 % (m Im) of sulfur in natural iron ores, and iron ore concen­trates and agglomerates including sinter products.

Ämnesområden

Järnmalm (73.060.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 4689:2018

Järnmalm - Bestämning av halt svavel - Bariumsulfat gravimetrisk metod (ISO 4689:1986, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Iron ores - Determination of sulfur content - Barium sulfate gravimetric method (ISO 4689:1986, IDT)

Artikelnummer: STD-80004129

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-05-18

Antal sidor: 20