Standard Svensk standard · SS-ISO 11323:2018

Järnmalm och direktreducerat järn - Ordlista (ISO 11323:2010, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard gives the definitions for terms used in TC 102 standards for sampling, sample preparation, moisture and particle size analysis and physical testing of iron ore and direct reduced iron. Some specific analytical terms used in the relevant International Standards are also included.

Ämnesområden

Gruvdrift och mineralier (01.040.73) Järnmalm (73.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Iron ore and direct-reduced iron - Vocabulary (ISO 11323:2010, IDT)

Artikelnummer: STD-80000754

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-01-24

Antal sidor: 44