Standard Svensk standard · SS-ISO 10204:2018

Järnmalm - Bestämning av magnesium - Flamatomär absorptionsspektrometrisk metod (ISO 10204:2017, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a flame atomic absorption spectrometric method for the determination of the mass fraction of magnesium in iron ores. This method is applicable to mass fractions of magnesium between 0,010 % and 2,00 % in natural iron ores, iron ore concentrates, and agglomerates, including sinter products.

Ämnesområden

Järnmalm (73.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-80002965

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-03-20

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-ISO 10204:2006